Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa KRAMER Opakowania Przemysłowe Andrzej Kania, Jan Kiełb Spółka Jawna poprzez uruchomienie produkcji folii z nanokompozytu.
Całkowita wartość projektu: 3 790 000,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 463 500,00 zł
Nazwa beneficjenta: Kramer Opakowania Przemysłowe A. Kania J. Kiełb Spółka Jawna